MANI MORETÓN FOTÓGRAFO

MANI MORETÓN FOTÓGRAFO

Portada de la publicación Referencia bibliográfica
Lucus Augusti RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Lucus Augusti. A cidade Romano-Xermánica da Fisterra Ibérica. Xénese e evolución histórica (14a.C.-711d.C.) Ed. Concello de Lugo. Servizo Municipal de Arqueloxía. Lugo. 2011
Ourense de Oro. II MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Ourense de Oro. II Ed. La Región.Ourense. 2011.
Eidética MORETÓN BRASA, Mani. Eidética Ed. Mani Moretón. Ourense. 2010.
Castaña. Patrimonio Gastronómico. PACHO, Xosé Manuel y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Castaña. Patrimonio Gastronómico. Ed. Consorcio de Turismo Ribeira Sacra y Xunta de Galicia. Ourense.2010.
Centro Cultural da Deputación de Ourense. Onte Oxe. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía) Centro Cultural da Deputación de Ourense. Onte Oxe. Ed. Centro Cultural da Deputación de Ourense. Ourense. 2010.
Larocuo 5. VV.AA y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Larocuo 5. Ed. Grupo Arqueológico Larouco y Fundación Aquae Querquennae. Coruña. 2010.
Galicia, terra bimilenaria. SOUTO FIGUEROA, María G y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Galicia, terra bimilenaria. Ed. Deputación de Ourense.Ourense. 2009.
Buciños. Arredor de si. PÉREZ ÁLVAREZ, José María (Chesi), PABLOS, Francisco y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Buciños. Arredor de si. Ed. Deputación de Ourense. Ourense. 2009.
Priorato de Zagoaza RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio, FERRER SIERRA, Santiago, GARCÍA TATO, Isidro y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Priorato de Zagoaza. (Valdeorras, Ourense). El referente histórico de una próspera comarca gallega. Ed. Fundación Aqueae Querquennae-Vía Nova. Coruña 2009.
Restos dun naufraxio CONDE, Enrique y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Restos dun naufraxio. Calendario 2009. Ed. Rodi. Artes Gráficas. Ourense. 2009.
Herbas de cego DE DIÓS, Xose Luís, RIVAS BARRÓS, Manuel y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Herbas de cego. Ed. Tenencia de Alcaldía. Concello de Ourense. Ourense.2008.
Xosé Luis de Dios. RIVAS, Manuel, ROZAS, Mercedes y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Grandes Artistas Galegos. Vol. 50. Xosé Luis de Dios. Ed. Caixanova. Vigo.2008.
Antón Faílde 100 anos. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Antón Faílde 100 anos. Ed. Tenencia de Alcaldía. Concello de Ourense. Concellería de Cultura. Ourense.2008.
Mosteiros de Galicia na Idade Media. PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Mosteiros de Galicia na Idade Media. Ed. Duen de Bux. Ourense.2008.
El río. LÓPEZ CID, Julio y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). El río. Ed. Duen de Bux. Ourense.2008.
Rudesindus. O legado do Santo. VV.AA. SINGUL, Francisco. Director de la edición y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Rudesindus. O legado do Santo. Ed. Xunta de Galicia. Consellería Innovación e Industria S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Santiago de Compostela.2007.
Os Capítulos da Irmandade. Peregrinación e conflicto social na Galicia do século XV. VV.AA. SINGUL, Francisco. Director de la edición y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Os Capítulos da Irmandade. Peregrinación e conflicto social na Galicia do século XV. Ed. Xunta de Galicia. Consellería Innovación e Industria S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Coruña. 2006.
Virxilio. A balada silente do mariñeiro. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía) Virxilio. A balada silente do mariñeiro. Ed. Centro Cultural Deputación de Ourense. Ourense.2006.
IX Bienal Internacional de Grabado Caixanova. MORETÓN BRASA, Mani. IX Bienal Internacional de Grabado Caixanova. Ed. Caixanova.Ourense.2006.
San Froilán. Culto e Festa. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). San Froilán. Culto e Festa. Ed. Xunta de Galicia. Consellería Innovación e Industria S.A.de Xestión do Plan Xacobeo. Coruña. 2006.
Ourense. 31 de Marzo 1881. 18:00 h. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía) Ourense. 31 de Marzo 1881. 18:00 h. Ed. Duen de Bux. Vigo.2006.
Camiño de paz. Mane nobiscum domine. CALVO DOMÍNGUEZ, Marcelina, Coordinadora y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Camiño de paz. Mane nobiscum domine. Ed. SA de Xestión do Plan Xacobeo, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, XUnta de Galicia. Coruña.2005.
Buciños. 44 Grandes Artistas Galegos. CARBALLO CALERO, María Victoria y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Buciños. 44 Grandes Artistas Galegos. Ed. Caixanova. Ourense.2005.
La Catedral de Orense. Apuntes Histórico-Artísticos. SÁNCHEZ ARTEAGA, Don Manuel, CID RODRÍGUEZ, Cándido y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). La Catedral de Orense. Apuntes Histórico-Artísticos. Ed. Duen de BUx. Ourense.2005.
Academia médico-quirúrgica de Ourense MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Curso académico 2004-2005 y 2003-2004. Ed. Academia médico-quirúrgica de Ourense. Ourense.2004-2005
A Ribeira Sacra. Esencia da espiritualidade de Galicia. GARCÍA IGLESIAS, José Manuel, Coordinador y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). A Ribeira Sacra. Esencia da espiritualidade de Galicia. Ed. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. SA. de Xestión do Plan Xacobeo. Santiago de Compostela.2004.
Xosé Cid. OCAÑA MARTÍNEZ, Jose Antonio, ROSENDO CID, José y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Xosé Cid. Ed. Centro Cultural Deputación Ourense. Ourense.2002.
Grandes Artistas Galegos. Vol. 43. Acisclo Manzano. GARCÍA IGLESIAS, José Manuel y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Grandes Artistas Galegos. Vol. 43. Acisclo Manzano. Ed. Caixanova. Vigo. 2002.
Manual de la madera de eucalipto blanco. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Manual de la madera de eucalipto blanco. Ed. Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. Madrid.2002.
San Salvador de Celanova. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). San Salvador de Celanova. Ed. Edilesa. León.2001.
Val do Limia. Un río, dos países. Vv.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Val do Limia. Un río, dos países. Madrid. 2001.
Ribeira Sacra. Naturaleza, historia, arte y tradición. GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel, Coordinador y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Ribeira Sacra. Naturaleza, historia, arte y tradición. Ed. Edilesa. León. 2001.
Antonio Faílde. El escultor que escuchó la música de  las piedras. LIMIA GARDÓN, Francisco Javier y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Antonio Faílde. El escultor que escuchó la música de las piedras. Ed. Caixa Nova. Ourense.2001.
Ourense de Oro. VARELA RODRÍGUEZ, Rodrigo y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Ourense de Oro. Ed. La Región-Fundación Caixa Galicia. Ourense. 2001.
Enrique Ortiz. Unha aciñeira para soñar. DE DIOS, Xosé Luis y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Enrique Ortiz. Unha aciñeira para soñar. Ed. Deputación de Ourense. Ourense. 2001.
Monasticón Cisterciense Gallego YÁÑEZ NEIRA, Fray Damián, Coordinador y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Monasticón Cisterciense Gallego. Vol I y II. Ed. Edilesa. León.2000.
Ferreira de Pantón. Monasterio cisterciense en la Ribeira Sacra. YÁÑEZ NEIRA, Fray Damián, TOBÍO CENDÓN, Rafael y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Ferreira de Pantón. Monasterio cisterciense en la Ribeira Sacra. Ed. Edilesa. León. 2000.
Ourense MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Ourense. Ed. Concello de Ourense. 1999. Ourense. Vol I y II. Ed. Edilesa. León.2000.
El Liceo de Ourense. GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel, Coordinador y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). El Liceo de Ourense. Ed. Caixavigo e Ourense. Ourense.2000.
Pazos Ourensanos. RIVERA RODRÍGUEZ, María Teresa y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Pazos Ourensanos. Ed. Edilesa. León.2000.
Conde Corbal. VV.AA. Conde Corbal. Ed. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deportes. Coruña. 1999.
O fillo da florista. 34 retratos de Eduardo Blanco Amor. MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Grupo cultural Alexandre Bóveda. Coordina. O fillo da florista. 34 retratos de Eduardo Blanco Amor. Ed. Linteo. Vigo. 1998.
El arquitecto Daniel Vázquez-Gulías. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). El arquitecto Daniel Vázquez-Gulías. Ed. Edilesa. León.1998.
Galicia Terra Única. CHAO CASTRO, David. Coordinador y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Galicia Terra Única. Vol. Galicia Románica e Gótica. Ourense. Ed. Consellería de Cultura e Comunicación Social. Ourense. 1997.
Quessada. Arte e Compromiso.962-1996. GÓMEZ ALÉN, José y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Quessada. Arte e Compromiso. 1962-1996. Ed. Fundación 10 de Marzo. 1997. Coruña.
El Monasterio de Oseira. YÁÑEZ NEIRA, Fray Damián, GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Ángel y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). El Monasterio de Oseira. Ed. Edilesa. León.1996.
La transformación de una ciudad. Orense (1880-1936). CARBALLO CALERO, María Victoria y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). La transformación de una ciudad. Orense (1880-1936). Ed. Concello de Ourense. Ourense.1995.
Sula Repani, óleos. Miguel Carballo, óleos y acrílicos. CATOIRA, Manuel, ALVARADO, Segundo y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Sula Repani, óleos. Miguel Carballo, óleos y acrílicos. Ed. Xunta de Galicia, Secretaria Xeral da Presidencia. Pontevedra. 1995.
Quessada TROS DE ILARDUYA, Sofía y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Quessada. Ed. Concello de Ourense. Coruña.1994.
 La catedral de Ourense. VV.AA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). La catedral de Ourense. Ed. Edilesa. León.1993.
La música en Orense. GUEDE, Isidoro y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). La música en Orense. Ed. Galicia Editorial S.A. Coruña. 1992.
Francisco de Moure. VILA JATO, Dolores y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Francisco de Moure. Ed. Xunta de Galicia. Coruña. 1991.
Cuadernos Porta da Aira. Grupo Francisco de Moure. VVAA. y MORETÓN BRASA, Mani (fotografía). Cuadernos Porta da Aira. Grupo Francisco de Moure. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural.